Què fem?

–       Biblioteca: gestió i suport econòmic d’aquest servei per tal de tenir-lo actualitzat i en ple funcionament. Actualment, també hi trobareu servei de préstec internet. L’horari és el necessari per fer possible que tots els alumnes hi puguin anar en un moment o un altre de la setmana en funció del seu horari.

–       Escola de Pares i Mares: espai de reflexió i organització d’activitats formatives a les famílies, tant al propi institut com amb altres instituts públics de Gràcia a les Escoles per a Pares i Mares pels IES públics de Gràcia-

–       Salut: informació i orientació de temes d’interès general tant a les famílies com als alumnes, amb el suport del tècnic de salut del Centre.

–       Festes: col·laboració en l’organització de les festes de Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi que organitza el Centre. Suport econòmic en els premis.

–       Convivència: col·laboració amb la Direcció i/o el Claustre per resoldre temes relacionats en la convivència dins del Centre. Activar els mecanismes en la resolució de conflictes i aplicació del Regim Intern que té el Centre.

–       Relacions institucionals: participació i representació de l’AMPA en els organismes del districte i del sector.

–       Obres: seguiment de les obres de manteniment i ampliació del Centre.

–       Activitats formatives: conferències i activitats per als socis.

–       WEB: creació i manteniment d’aquest suport per tal d’oferir la informació actualitzada a tothom.