Què és l’AMPA?

És la forma més efectiva que tenim els pares i mares d’agrupar-nos i organitzar-nos dins del Centre Escolar. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’AMPA, es pot desenvolupar una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els professors, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

La tasca de les AMPA, organitzadora de serveis complementaris, col·laboradora i vigilant davant les responsabilitats de les administracions, i reivindicativa pel que fa a la qualitat de l’ensenyament, esdevé‚ cada cop més important en la nostra societat.

La gestió i el funcionament de l’AMPA

Una bona gestió de l’AMPA comporta la participació i la dinamització global del Centre; per obtenir això, cal:

– Compromís per part dels membres actius de la junta directiva.

– Col·laboració i suport dels socis.

– Diàleg i col·laboració amb tots els sectors de la comunitat educativa.

– Accés a la informació.

– Assessorament de federacions i d’altres institucions.

– Canalitzar l’opinió dels pares i mares sobre aspectes educatiu de l’activitat del Centre.

Com ens organitzem?

–       L’Assemblea General aprova el programa general d’actuació anual. A partir d’aquí, la Junta Directiva el desenvolupa i gestiona. Les reunions de la Junta que es fan periòdicament són obertes a tothom. La convocatòria s’envia per mail a tots els socis de l’ampa i se’n fa difusió per WhatsApp. En cas de no poder-hi assistir, podeu deixar els vostres suggeriments a consergeria o bé el vostre correu electrònic i us posarem a la llista de l’AMPA per enviar-vos tota la informació de les activitats que anem generant.

–       Les comissions permeten el treball en alguna àrea concreta. Aquestes poden ser mixtes i en aquest cas les formen alguns professors, alumnes i el representant de l’AMPA corresponent.

–       Som part directa en el nostre Consell Escolar gràcies al nostre representant, col·laborem activament amb els membres electes del nostre sector i estem en contacte directe amb la direcció de l’Institut.

–       Som membres actius de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) i de la Coordinadora d’AMPAs de Gràcia… I mantenim contactes amb les administracions.

–       Ens mantenim econòmicament gràcies a la quota anual dels associats i a les subvencions de les administracions.

Com fer-se soci de l’AMPA?

L’AMPA és una associació formada per pares i mares. La condició de soci s’adquireix  per família.

LA QUOTA ANUAL PER FAMÍLIA PER AL CURS 2016-17 ÉS LA SEGÜENT:

  45 € per famílies amb un fill a l’institut
  55€ per famílies amb dos o més fills a l’institut
  40€ per famílies monoparentals

La quota de soci serà domiciliada en el compte que ens indiqueu.

Butlleta d’inscripció: Butlleta inscripció AMPA 2016-17. Podeu imprimir-la i entregar-la a secretaria.

Si hi ha algun problema que t’ho impedeixi contacta amb la Junta de l’AMPA a través de l’adreça de correu ampaviladegracia@gmail.com i segur que trobarem la manera de que puguis fer-ho. No deixis de col·laborar-hi en la mida de les teves possibilitats.

Les reunions de la Junta: acostumen a ser el primer dilluns de cada mes a les 7 de la tarda al mateix Institut.

Per a què serveix l’AMPA?

Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del Centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del Centre.

És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’Institut i sobre temes educatius d’abast més general.

És el principal interlocutor que tenen els professors i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Participa en la presa de decisions i en el govern del Centre mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.

Orienta a les famílies  en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.

Per aconseguir tot això, estem presents també a tot el moviment associatiu de l’ensenyament (FAPAC, Consell Escolar de Districte, Coordinadora de Gràcia, altres AMPAs del barri…)

Què fem?

–       Biblioteca: gestió i suport econòmic d’aquest servei per tal de tenir-lo actualitzat i en ple funcionament. Actualment, també hi trobareu servei de préstec internet. L’horari és el necessari per fer possible que tots els alumnes hi puguin anar en un moment o un altre de la setmana en funció del seu horari.

–       Escola de Pares i Mares: espai de reflexió i organització d’activitats formatives a les famílies, tant al propi institut com amb altres instituts públics de Gràcia a les Escoles per a Pares i Mares pels IES públics de Gràcia-

–       Salut: informació i orientació de temes d’interès general tant a les famílies com als alumnes, amb el suport del tècnic de salut del Centre.

–       Festes: col·laboració en l’organització de les festes de Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi que organitza el Centre. Suport econòmic en els premis.

–       Convivència: col·laboració amb la Direcció i/o el Claustre per resoldre temes relacionats en la convivència dins del Centre. Activar els mecanismes en la resolució de conflictes i aplicació del Regim Intern que té el Centre.

–       Relacions institucionals: participació i representació de l’AMPA en els organismes del districte i del sector.

–       Activitats formatives: conferències i activitats per als socis.

–       WEB: creació i manteniment d’aquest suport per tal d’oferir la informació actualitzada a tothom.

D’acord amb els Estatuts de l’AMPA, aquesta és regida per una Junta Directiva.

L’actual  Junta va ser escollida a l’Assemblea General del 5 de novembre del 2018 i la formen:

 

  • Presidenta: MATI BLANCH
  • Vicepresidenta: ANTONIETA OLIVER
  • Vocal: CARLOTA BERNAT
  • Secretària: EUGÈNIA MIRET
  • Tresorera: LISSETTE FERNÁNDEZ