Què és l’AFA?

L’AFA Vila de Gràcia és l’associació de famílies d’alumnes de l’Institut Vila de Gràcia, un institut públic del barri de Gràcia. L’AFA és una de les formes que tenim les famílies de les i els alumnes de l’institut d’agrupar-nos, organitzar-nos i participar en la comunitat educativa de l’institut. L’AFA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’AFA, es pot desenvolupar una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els professors, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

La tasca de les AFA, organitzadora de serveis complementaris, col·laboradora i vigilant davant les responsabilitats de les administracions, i reivindicativa pel que fa a la qualitat de l’ensenyament, esdevé‚ cada cop més important en la nostra societat.

La gestió i el funcionament de l’AFA

Una bona gestió de l’AFA comporta la participació i la dinamització global del Centre; per obtenir això, cal:

– Compromís per part dels membres actius de la junta directiva.

– Col·laboració i suport dels socis.

– Diàleg i col·laboració amb tots els integrants de la comunitat educativa.

– Accés a la informació.

– Assessorament de federacions i d’altres institucions.

– Canalitzar l’opinió de les famílies sobre aspectes educatius de l’activitat del Centre.

Com ens organitzem?

–       L’Assemblea General aprova el programa general d’actuació anual. A partir d’aquí, la Junta Directiva el desenvolupa i gestiona. Les reunions de la Junta que es fan periòdicament són obertes a tothom. La convocatòria s’envia per mail a tots els socis de l’ampa i se’n fa difusió per WhatsApp. En cas de no poder-hi assistir, podeu deixar els vostres suggeriments a consergeria o bé el vostre correu electrònic i us posarem a la llista de l’AFA per enviar-vos tota la informació de les activitats que anem generant.

–       Les comissions permeten el treball en alguna àrea concreta. Aquestes poden ser mixtes i en aquest cas les formen alguns professors, alumnes i el representant de l’AFA corresponent.

–       Som part directa en el nostre Consell Escolar gràcies al nostre representant, col·laborem activament amb els membres electes del nostre sector i estem en contacte directe amb la direcció de l’Institut.

–       Som membres actius de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) i de la Coordinadora d’AFAs de Gràcia. I mantenim contactes amb les administracions.

–       Ens mantenim econòmicament gràcies a la quota anual dels associats i a les subvencions de les administracions.

Com fer-se sòcia de l’AFA?

L’AFA és una associació formada per famílies. La condició de sòcia s’adquireix per família.

LA QUOTA ANUAL PER FAMÍLIA PER AL CURS 2022-23 ÉS LA SEGÜENT:

  45 € per famílies amb un fill a l’institut
  55€ per famílies amb dos o més fills a l’institut
  40€ per famílies monoparentals

La quota de soci serà domiciliada en el compte que ens indiqueu.

Si hi ha algun problema que t’ho impedeixi contacta amb la Junta de l’AFA a través de l’adreça de correu ampaviladegracia@gmail.com i segur que trobarem la manera de que puguis fer-ho. No deixis de col·laborar-hi en la mida de les teves possibilitats.

Les reunions de la Junta: acostumen a ser el primer dilluns de cada mes a les 7 de la tarda al mateix Institut.

Per què serveix l’AFA?

Dóna suport a famílies, mares, pares, tutor/es, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del Centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

Promou la participació de les famílies a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del Centre.

És un espai de reflexió que permet a les famílies reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’Institut i sobre temes educatius d’abast més general.

És el principal interlocutor que tenen els professors i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Participa en la presa de decisions i en el govern del Centre mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.

Orienta les famílies en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.

Per aconseguir tot això, estem presents també a tot el moviment associatiu de l’ensenyament (aFFaC, Consell Escolar de Districte, Coordinadora de Gràcia, altres AFAs del barri…)

Què fem?

  • Participació: debat, reflexió i trasllat dels temes, suggeriments i inquietuds de les famílies envers el dia a dia de l’institut a través fonamentalment de les assemblees de l’AFA, les reunions periòdiques amb l’equip del Vila i les reunions de treball internes de la junta de l’AFA.
  • Biblioteca: gestió i suport econòmic d’aquest servei per tal de tenir-lo actualitzat i en ple funcionament.
  • Festes: col·laboració en l’organització de les festes de Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi que organitza el Centre. Suport econòmic en els premis.
  • Web: creació i manteniment d’aquest suport per tal d’oferir la informació actualitzada a tothom.

L’actual  Junta va ser escollida a l’Assemblea General del 17 de juny de 2021. Tenim un plantejament de governança i gestió totalment democràtica i horitzontal i la formem: la Dúnia Montalvo, l’Hugo Rodríguez, la Cecilia Bayo, la Núria Marron, el Quico Sánchez i la Mireia de Mingo.