Per a què serveix l’AMPA?

Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del Centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del Centre.

És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’Institut i sobre temes educatius d’abast més general.

És el principal interlocutor que tenen els professors i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Participa en la presa de decisions i en el govern del Centre mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.

Orienta a les famílies  en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.

Per aconseguir tot això, estem presents també a tot el moviment associatiu de l’ensenyament (FAPAC, Consell Escolar de Districte, Coordinadora de Gràcia, altres AMPAs del barri…)