Manifest Unitari en Defensa d’una Educació Coeducativa a les Aules 25N

Des de la Comissió de Gènere i Diversitats de l’Institut Vila de Gràcia ens adherim al manifest unitari en defensa de l’educació coeducativa a les aules:

Manifest Unitari en Defensa d’una Educació Coeducativa a les Aules 25N

L’any 2000 l’ONU declara el 25N com el Dia Internacional de l’Eliminació de les Violències vers les Dones. Avui, 21 anys després, les estadístiques ens mostren que les denúncies per violacions han augmentat un 30,6% i que les agressions grupals creixen exponencialment des que va començar la pandèmia. A Catalunya, la meitat de les víctimes de violència masclista són dones menors de 20 anys, i una de cada quatre noies d’entre 16 i 17 anys pateix violència psicològica o de control, les més difícils de detectar.

Davant d’aquesta situació de violència sistèmica demanem a les autoritats, administracions responsables i entitats educatives que facin efectiu el seu compromís amb la prevenció de les violències de gènere des de tots els àmbits educatius i amb una mirada interseccional, que tingui en compte l’impacte d’altres eixos de desigualtat (com l’origen, l’edat, la classe social…).

Cal actuar en tots els fronts i amb totes les eines possibles, però insistim en abordar el problema des de l’educació com una de les claus per fer front a aquesta xacra social, que afecta les víctimes més joves i més vulnerables. També és una oportunitat d’empoderament de les nenes i de permetre créixer els nens en valors d’igualtat i respecte.

Per aconseguir-ho és necessària la implicació de tots els col·lectius: crear consciència social davant el problema, i exigir un compromís ferm per combatre les violències de gènere. És per això que demanem:

– Que els centres educatius assumeixin la seva responsabilitat i liderin aquest procés de canvi, convertint-se en motor de transformació social vers una educació coeducativa.  

– Incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal al projecte educatiu, al currículum i a la programació general anual dels centres a tots els nivells educatius així com a les activitats extraescolars i extracurriculars. 

– Integrar l’educació afectivo-sexual com a part del currículum educatiu en centres de primària i secundària i en la formació del professorat. Que el contingut sigui transversal al procés formatiu i no únicament externalitzat en tallers i activitats puntuals a càrrec d’entitats externes. 

Revisar i eliminar els continguts masclistes, sexistes i violents de qualsevol recurs (llibres de text, lectures, videos, música, imatges, etc.) que es faci servir als centres educatius. 

Qüestionar la masculinitat tradicional, hegemònica, violenta i abusiva per combatre des de la infància i adolescència les posicions reactives i actituds masclistes. Potenciar altres models de comportament igualitaris i feministes. 

– Dotar de recursos als centres educatius per la prevenció de violències masclistes i altres violències basades en el gènere com la lgtbifòbia. Implementar efectivament els recursos i eines que hi ha actualment (com el Programa d’Escoles per la Igualtat i la Diversitat o el Projecte Coeduca’t) i fer seguiment de la seva implementació. Que aquesta implementació no sigui voluntària, sinó que es facin extensius a la totalitat dels centres educatius públics. 

– Disposar de protocols d’actuació clars i compartits contra les violències de gènere i l’assetjament sexual en els centres educatius (amb la participació dels equips docents, les AFAs i les gestores de lleure). 

Generar espais segurs als centres educatius. Transformar els espais de joc i de lleure des d’una perspectiva feminista, més igualitària i democràtica.

Sant Andreu Coeduca, Coordinadora de Comissions de Gènere de Sant Andreu, Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de les Escoles Públiques de Gràcia, Escoles Coeducatives de Sant Cugat, Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Feministes de les 12 Escoles Públiques de Sant Cugat, aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya), +40 adhesions

23/11/2021 Eleccions al Consell Escolar del Vila

Avui dimarts 23 de novembre hi ha convocades eleccions al Consell Escolar de l’institut per triar un/a representant del sector famílies. 

Us recordem que les votacions es faran presencialment de 16 a 18h al vestíbul de l’institut.

S’han presentat tres candidatures

 • Clàudia Guillem Pla
 • Francisco José Sánchez Sánchez
 • Meritxell Torné Ortega

Atès que moltes famílies no ens coneixem personalment i per tal de facilitar les votacions, les persones candidates ens han fet arribar una petita descripció de la seva motivació per presentar-se a les eleccions i representar el sector famílies durant els propers 4 anys. 

Clàudia Guillem: Sóc la Clàudia, la mare del Martí de 1er d’ESO. Durant els primers anys de primària vaig implicar-me en diferents espais de participació com les Comissions, l’AFA i el Consell Escolar. Ara, m’estreno a Secundària, una etapa que em sembla crucial en les vides dels nostres fills i filles i crec que la participació de les famílies és molt important per ser part de la comunitat educativa de manera real. Em considero una persona dialogant i conciliadora, a la vegada que m’agrada qüestionar les coses que em “fan soroll”. Em presento com a candidata al Consell Escolar per donar veu a les famílies en aquest espai de participació de manera, honesta, transparent i democràtica, buscant sempre la pluralitat de veus, recollint les preocupacions, propostes i opinions de les famílies i traslladant-les al Consell, a l’hora que fent retorn i explicant les qüestions que es tractin en Consell a les famílies.

Francisco José Sánchez: Em presento a les eleccions per representar a les famílies al consell escolar amb la intenció d’incidir en la millora del funcionament del centre, en la gestió dels recursos, horaris, projecte educatiu i comunicar les inquietuds i demandes de les famílies.

Meritxell Torné: Sóc la Meritxell Torné, mare d’alumna de 1r ESO. Em presento a candidata com a representant de les famílies amb l’objectiu d’aprofitar el Consell Escolar com un dels pocs espais de participació que tenim les famílies a la secundària dins del sistema educatiu públic. Els meu principals objectius són: 1. Poder donar veu a les peticions, preocupacions i iniciatives de les famílies del Vila davant dels representants del claustre i intervenir, en la mesura que sigui possible, en una millora l’educació dels nostres filles i fills. 2. Recollir les propostes i opinions de les famílies i portar-les al consell escolar. 3. Informar i fer retorn de tots els assumptes que es tracten en Consell Escolar a les famílies, a través dels canals que tenim habilitats.

Des de l’AFA volem agrair la predisposició de totes tres per contribuir a millorar l’institut i animem a totes les famílies a participar en les votacions. Moltes gràcies!

Eleccions al Consell Escolar del Vila de Gràcia (2021)

Aquest curs hi ha Eleccions al Consell Escolar, l’espai de trobada de tota la comunitat educativa del centre (docents, alumnat, personal no docent i famílies).

És un espai on es parlen i s’aproven temes relacionats amb l’organització de l’institut, l’enfocament educatiu i el benestar dels nois i noies. Val la pena ser-hi, i només són 4 reunions l’any!

➡️ Us animem a presentar candidatures (màxim fins 12/11).

➡️ A participar en les votacions presencials el dia 23/11 de 16 a 18h.

↘️ Més info: https://agora.xtec.cat/ies-viladegracia/portada/eleccions-al-consell-escolar-de-centre/

Qualsevol dubte contacteu-nos a ampaviladegracia@gmail.com

26/10/2021 a les 19 h (online) Assemblea general AFA Vila de Gràcia

Benvolguts/des,

Ens plau convocar-vos a la propera ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’Associació de Famílies de l’IES VILA DE GRÀCIA.

Dia: dimarts 26 d’octubre de 2021 Hora: 19:00 hores Modalitat: online

L’enllaç per assistir a l’Assemblea virtual és el següent:
https://meet.jit.si/AFAViladeGràcia

Ordre del dia

Presentació del nou equip directiu

Punt d’aprovació:
Proposta de pressupost curs 21-22

Punts de debat:
Pla d’obertura de centre i valoració de l’inici de curs
Programa EXIT
Crides a comissions
Reflexió sobre la compra de llibres

Torn obert

15/12 a les 19h Assemblea general AMPA Vila de Gràcia

Benvolguts/des,
Ens plau convocar-vos a la propera ASSEMBLEA GENERAL de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’IES VILA DE GRÀCIA. Us posem l’enllaç a les actes i la proposta del canvi de denominació de l’associació que es votaran en aquesta assemblea.

Dia: 15 de desembre de 2020 / Hora: 19 h
Modalitat: en línia. Enllaç: https://meet.jit.si/ampavilagracia

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària del dia 29-10-2019
 2. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea extraordinària del dia 15-06-2020
 3. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea extraordinària del dia 05-11-2020
 4. Presentació i aprovació de la memòria d’activitats del curs 2019-2020
 5. Presentació i aprovació de l’estat de comptes del curs 2019-2020
 6. Presentació i aprovació del projecte i pressupost del curs 2020-2021
 7. Votació del canvi de nom d’AMPA a AFA.
 8. Problemes de connexió a Internet.
 9. Informacions.
 10. Torn obert de paraules.

  Esperem comptar amb la vostra assistència.
  Una cordial salutació,
  La Junta de l’AMPA
  Barcelona, 3 de desembre de 2020.

  Trobareu els documents que s’aprovaran i la proposta de canvi de denominació a AFA que es votarà a l’assemblea al següent enllaç: https://drive.google.com/drive/folders/1XcWJzcHjR5Gncplee9E2gGCPXaHEOtOV?usp=sharing

Proposta de canvi de denominació d’AMPA a AFA a l’Institut Vila de Gràcia 

Amb l’objectiu de promoure que la nostra entitat sigui més inclusiva i que la seva denominació consideri la perspectiva de gènere com a part de la seva identitat proposem el canvi del nom actual, Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), pel d’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Institut Vila de Gràcia

Aquesta evolució respon als canvis socials que des de fa dècades s’estan produint en els models familiars, on ja en el seu moment es va passar de les antigues Associacions de Pares d’Alumnes (APAs) que només associava a la figura masculina la tasca educativa dels fills/es i on des de fa anys la diversitat en els models familiars representa una realitat i un enriquiment per a l’aprenentatge de tota la comunitat educativa. 

I tan necessari és participar i acollir els canvis socials com adequar el nostre llenguatge al nou context. El llenguatge és un dels elements més evidents on encara predomina la tradició patriarcal. Alhora, ser-ne conscients ens permet utilitzar-lo també com un instrument per al canvi social en benefici d’una societat més inclusiva. 

Amb aquesta proposta de canvi també volem donar suport i fer visible la tasca que realitza la Comissió de Gènere i Diversitat de l’institut, un espai de reflexió i acció format per alumnat, professorat, personal d’administració i serveis i famílies, que té per objectiu prevenir qualsevol forma de discriminació i violència en el nostre entorn educatiu. 

Comptem amb la vostra participació en la votació que farem en la propera assemblea per decidir si volem canviar el nom d’AMPA a AFA del Vila de Gràcia!

Mercadet de llibres de segona mà. Aquest dijous!

Com cada any l’AMPA organitza els mercadets de segona mà de llibres pels alumnes d’ESO i Batxillerat.
Aquest mercadet es fa a la placeta de Sant Miquel, davant de l’Institut.
Els preus fixats per l’AMPA són 5€ pels llibres de lectura obligatòria, 10€ pels llibres de text de l’ESO, i 20€ pels llibres de text de Batxillerat. Les dates d’enguany seran:
– Dijous 2 de juliol a les 18h.
– Dijous 3 de setembre a les 18h.

Dispositiu d’informació, orientació i suport a la tramitació a la preinscripció

Des del JIP de Gràcia ens comparteixen un dispositiu d’ajut a la preinscripció.

Ens han passat uns cartells amb informació sobre les dates de preinscripció dels estudis, un diagrama del procés de preinscripció i també un glossari que pot ser útil per entendre el procés.

També ens han compartit un vídeo de tot el que s’ha de tenir en compte abans de fer la preinscipció (comença al minut 8:00). Tot aquest material el podeu compartir amb l’alumnat si creieu que pot ser del seu interès!

 

 

Podeu comptar amb els serveis infoJOVE de Gràcia i el Punt Info Jove de Gràcia si teniu dubtes sobre les dates de preinscripció, els materials a aportar o el procés de tramitació.

JIP: jip_gracia@bcn.cat

PIJ: info@elpuntdegracia.org