Com ens organitzem?

–       L’Assemblea General aprova el programa general d’actuació anual. A partir d’aquí, la Junta Directiva es reuneix cada mes i el desenvolupa i gestiona. Les reunions de la Junta són obertes a tothom i acostumen a ser el primer dilluns de cada mes a les 19:00 de la tarda al mateix Institut. En cas de no poder-hi assistir, podeu deixar els vostres suggeriments a consergeria o bé el vostre correu electrònic i us posarem a la llista de l’AMPA per enviar-vos tota la informació de les activitats que anem generant.

–       Les comissions permeten el treball en alguna àrea concreta. Aquestes poden ser mixtes i en aquest cas les formen alguns professors, alumnes i el representant de l’AMPA corresponent.

–       Som part directa en el nostre Consell Escolar gràcies al nostre representant, col·laborem activament amb els membres electes del nostre sector i estem en contacte directe amb la direcció de l’Institut.

–       Som membres actius de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) i de la Coordinadora d’AMPAs de Gràcia… I mantenim contactes amb les administracions.

–       Ens mantenim econòmicament gràcies a la quota anual dels associats i a les subvencions de les administracions.