Nova Junta de l’AMPA

D’acord amb els Estatuts de l’AMPA, aquesta és regida per una Junta Directiva.

En l’Assemblea General del 25 de novembre del 2013 ha estat escollida la nova Junta Directiva i la formen:

Presidenta   Violant Martí
Sots-president   Angel Casteleiro
Tresorera   Olga Gallego
Secretària  Marta Folguera

Avui Assemblea de l’AMPA

Ens plau convocar-vos a la propera ASSEMBLEA GENERAL de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’INS VILA DE GRÀCIA, que tindrà lloc:

Dia: dilluns 25 de novembre de 2013
Hora: 19:00 hores (1a. convocatòria) i 19:15 (2a. convocatòria)
Lloc: Biblioteca INS Vila de Gràcia

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (28/11/12)
 2. Paraules de Direcció
 3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes curs 2012-13
 4. Presentació i aprovació pressupost curs 2013-14
 5. Renovació càrrecs Junta AMPA
 6. Memòria activitats curs 2012-13
 7. Torn obert de paraules

ESPEREM LA TEVA ASSISTÈNCIA

Assemblea de socis de l’AMPA

Benvolguts/des,

Ens plau convocar-vos a la propera ASSEMBLEA GENERAL de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’INS VILA DE GRÀCIA, que tindrà lloc:

Dia: dilluns 25 de novembre de 2013
Hora: 19:00 hores (1a. convocatòria) i 19:15 (2a. convocatòria)
Lloc: Biblioteca INS Vila de Gràcia

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (28/11/12)
 2. Paraules de Direcció
 3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes curs 2012-13
 4. Presentació i aprovació pressupost curs 2013-14
 5. Renovació càrrecs Junta AMPA
 6. Memòria activitats curs 2012-13
 7. Torn obert de paraules