Assemblea General de socis de l’AMPA

 ampa-1

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS AMPA IES VILA DE GRÀCIA

Dia: dilluns 30 de novembre de 2015

Hora: 19:00 hores (1a. convocatòria) i 19:15 (2a. convocatòria)

Lloc: BIBLIOTECA – Institut Vila de Gràcia

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (25/11/14)
  2. Paraules de Direcció
  3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes curs 2014-15
  4. Presentació i aprovació pressupost curs 2015-16
  5. Ratificació càrrec de Tresorer
  6. Memòria activitats curs 2014-15
  7. Torn obert de paraules

 

Us hi esperem!!!

 

Barcelona, 17 de novembre de 2015