Xerrada sobre la intel·ligència emocional

Ahir dilluns 23 de febrer ens vam reunir més de 30 pares i mares a la Biblioteca de l’IES Vila de Gràica per parlar de la Intel·ligència emocional amb l’Elena Ramírez, psicòloga i formadora de la FaPaC.

“Enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú, amb el propòsit just i de la forma correcta.” Aristòtil.

Definició d’intel·ligència emocional segons John Mayer i Peter Salovey (1990):

És la capacitat per reconèixer, accedir, comprendre i regular les nostres emocions i les dels altres.

Temes tractats:

1. La intel.ligència emocional. Quin paper té en el desenvolupament de nens i nenes.
2. Les competències emocionals: autoestima, gestió de les emocions, autonomia emocional i generació de models de vida saludables.
3. La dimensió social: habilitats socials, adquisició d’hàbits, tolerància, respecte i comunicació.
4. La família, un espai afectiu i educatiu. Com ajudar als nostres fills a gaudir de si mateixos i dels altres, del que “són” i del que “fan”.
5. La importància i necessitat d’educar emocionalment als nostres fills. Ensenyar i aprendre a trobar l’equilibri personal com a estil de vida saludable.

Bibliografia:

. Brusco, M. Cómo convivir con un adolescente. Ed. Grijalbo.

. Faber, A. y Malzlish, E. Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen. Ed. Medici 1997.
. Goleman, D. Inteligencia emocional. Ed.Kairós 1999.
. Lantieri, L. Inteligencia emocional infantil y juvenil. Ed. Aguilar 2009.
. Shaphiro, L. Inteligencia emocional en los niños. Ed. J. Vergara, Editores SA. 1999.
. Thió de pol, C. Entre pares i fills. Ed. Barcanova. 1994.
. Vallejo Najera, A. La edad del pavo. Ed. Temas de hoy. 1997.