Assemblea general de l’AMPA

Ens plau convocar-vos a la propera ASSEMBLEA GENERAL de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’INS VILA DE GRÀCIA, que tindrà lloc:

           

Dia: dimarts 25 de novembre de 2014

Hora: 19:00 hores (1a. convocatòria) i 19:15 (2a. convocatòria)

Lloc: Biblioteca INS  Vila de Gràcia

 

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (25/11/13)
  2. Paraules de Direcció
  3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes curs 2013-14
  4. Presentació i aprovació pressupost curs 2014-15
  5. Renovació càrrecs Junta AMPA
  6. Memòria activitats curs 2013-14
  7. Resultats eleccions Consell Escolar
  8. Torn obert de paraules

Barcelona, 11 de novembre de 2014

Us hi esperem.