Com ajudar els nostre fills i filles en els seus estudis? – 2

Segona xerrada de la 8a. Escola de Pares i Mares dels IES públics de Gràcia

Dimecres 19 de març de 19:00 a 20:30 

Transtorns de l’aprenentatge

Encarna Expósito – Llicenciada en Psicologia i Màster oficial en Psicologia Clínica i de la Salut Fina Ferrer – Llicenciada en Psicologia i Màster oficial en Psicologia Clínica i de la Salut