El paper de les famílies en la millora de l’escola i del sistema educatiu

Vídeo-resum:

“El paper de les famílies en la millora de l’escola i del sistema educatiu” segons Annie Kidder

Vídeo-resum:

Ja podeu veure el resum del Debat d’Educació amb Annie Kidder sobre el paper de les famílies en la millora de l’escola i del sistema educatiu (versió original subtitulada al català) segons la seva experiència al Canadà. Al nostre web trobareu alguns extractes amb la descripció de l’organització que dirigeix PEOPLE FOR EDUCATION i algunes recomanacions per fomentar la participació de les famílies en l’educació dels fills.
Més informació a http://www.familiesambveu.cat