Com s’imaginen les famílies la seva participació en l’educació?

Informes de resultats de les Cruïlles de l’educació i les famílies a l’horitzó 2025

Com s’imaginen les famílies la seva participació en l’educació? Informes de resultats de les Cruïlles de l’educació i les famílies a l’horitzó 2025.

Ja estan disponibles al nostre web els informes dels grups de treball de mares i pares que varen pensar el futur de les famílies i l’educació en les cinc Cruïlles o temes marcats:
  • Conciliació
  • Missió de mares i pares
  • Xarxes de famílies
  • Poder de decisió
  • Economia de l’educació
Un cop hem dibuixat els possibles escenaris de futur a les Cruïlles, ara s’ha de pensar el camí per arribar-hi.
Més informació a http://www.familiesambveu.cat