Nova Junta de l’AMPA

D’acord amb els Estatuts de l’AMPA, aquesta és regida per una Junta Directiva.

En l’Assemblea General del 25 de novembre del 2013 ha estat escollida la nova Junta Directiva i la formen:

Presidenta   Violant Martí
Sots-president   Angel Casteleiro
Tresorera   Olga Gallego
Secretària  Marta Folguera