Han dit sobre la Presentació de l’estudi sobre l’escolarització pública a Gràcia

 

BTV: http://www.btv.cat/btvnoticies/