Assemblea de socis de l’AMPA

Benvolguts/des,

Ens plau convocar-vos a la propera ASSEMBLEA GENERAL de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’INS VILA DE GRÀCIA, que tindrà lloc:

Dia: dilluns 25 de novembre de 2013
Hora: 19:00 hores (1a. convocatòria) i 19:15 (2a. convocatòria)
Lloc: Biblioteca INS Vila de Gràcia

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (28/11/12)
  2. Paraules de Direcció
  3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes curs 2012-13
  4. Presentació i aprovació pressupost curs 2013-14
  5. Renovació càrrecs Junta AMPA
  6. Memòria activitats curs 2012-13
  7. Torn obert de paraules