Projecte EFEC: Educació Financera per adolescents

El projecte EFEC imparteix 5 tallers d’educació financera als alumnes de 4t d’ESO de les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya que hagin sol·licitat participar en el projecte, i que les dimensions del projecte en aquest primer any permeti seleccionar. Aquest projecte, pioner a Espanya, està impulsat i recolzat pels departaments d’Ensenyament, i d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i les entitats financeres: BBVA Unnim, La Caixa i Banc Sabadell, i coordinat per l’Institut d’Estudis Financers (IEF).

La formació en Educació Financera en adolescents s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals (OCDE, Unió Europea, etc.) per tal de dotar a la ciutadania de millors competències per a gestionar els seus estalvis, despeses, inversions i decisions financeres en general, i per a obtenir progressivament menors nivells d’incidències, augment de l’estalvi , evitar l’exclusió financera i el sobreendeutament.

El projecte EFEC està basat en la experiència de la prova pilot EFEP (programa recolzat i finançat per la Comissió Europea) realitzada el curs acadèmic 2011-2012 per l’IEF en la que es van impartir tallers d’educació financera en 8 centres escolars catalans amb voluntaris del sector financer.

El participants del projecte són:

– Voluntariat de professionals del sector financer
Impartició de 5 tallers (1 hora cadascun) d’educació financera bàsica, per cada classe o línea de 4t d’ESO a càrrec de voluntaris, professionals o antics professionals del sector financer, actuant en nom personal i amb un objectiu pedagògic.

– Centres escolars
El projecte esta dirigit a tots els centres escolars de Catalunya si bé, en aquest primer any (curs acadèmic 2012-2013), arribant a un 10% de les escoles catalanes.

– La entitat organitzadora
L’Institut d’Estudis Financers, com a centre de referència a Catalunya de formació de professionals del sector financer, i amb l’experiència prèvia de diversos projectes vinculats a l’educació financera, es l’encarregat de la convocatòria, formació i organització dels voluntaris; aportarà el material i continguts, i gestionarà els aspectes logístics del projecte, especialment la impartició dels tallers.

– Patrocinadors: entitats bancàries, departaments d’Ensenyament i d’Economia i Coneixement de la Generalitat.
Per portar a terme el projecte s’ha constituit un partenariat públic-privat amb la participació de les entitats financeres: BBVA Unnim, La Caixa i Banc Sabadell; mitjançant una contribució econòmica per la cobertura de despeses i amb recursos humans (voluntaris del sector bancari que puguin disposar d’hores lliures per impartir els tallers) i els departaments d’Ensenyament i Economia i Coneixement de la Generalitat.

Trobarà la informació detallada d’aquest projecte a la web: http://www.efec.cat