Inscripcions al 7è curs de l’Escola de Pares i Mares

Fes la teva inscricpió a:

https://docs.google.com/forms/d/1Lrfvu2iyTMr6bJhe_Fgsfemk9Be1-YBD918tLVJCcIA/viewform?sid=5beae41d517d27f7&token=AOa0rDwBAAA.WkjxSnLQnyOKDf_qb4kI2A.xaGZmENdXYAquZrtnqUmPA

ENTREGA DE SOL·LICITUDS: Les sol·licituds de participació podran enviar-se  fins el 15 de febrer.

ADJUDICACIÓ DE PLACES: Un cop efectuat el recompte de les inscripcions rebudes, us confirmarem via e-mail la plaça.